RB - atelier samostatně pracuje od roku 1990. Navázal na původní výhradně výtvarnou činnost a rozšířil své působení do oblasti architektury. Ve své praxi klade důraz na výtvarnou složku navrhovaných celků a jejich komponentů, ale také současně jejich praktičnost a funkci. Řeší zakázky v širokém spektru možností od jednoduchých obecných forem po výrazně individualistická pojetí. Za důležitý prvek považuje přímý kontakt se zákazníkem, který má možnost ve všech etapách vstupovat do procesu návrhu nebo jeho realizace. Vysoký stupeň počítačové vizualizace umožňuje klientovi ve virtuálním prostředí pomocí variant a jejich kombinací nalézat budoucí podobu díla.

Poskytované služby Okruh klientů