Reference / architektura / administrativy / 2018

Administrativní a výrobní budova firmy Krok - ve výstavbě

VF2 STS - architektonická studie

VF3 DUR - projekt k územnímu řízení včetně vyřízení

VF4 DSP - projekt ke stavebnímu povolení včetně vyřízení