Reference / architektura / administrativy / 2018

Výrobní a administratibní budovy-ve výstavbě

VF2 STS - architektonická studie

VF3 DUR - projekt k územnímu řízení včetně vyřízení

VF4 DSP - projekt ke stavebnímu povolení včetně vyřízení