Reference / architektura / rodinné domy / 2010

rodinný dům ve Valašském Meziříčí 1

hmotová studie