Reference / architektura / rodinné domy / 2012

rodinný dům v Plzni

architektonická studie ve variantách