Reference / výtvarná díla / plastiky / 1994

trojský kůň