Reference / výtvarná díla / plastiky / 1995

nebeská archa

smaltovaný objekt