Reference / výtvarná díla / plastiky / 1995

TRANSFORMACE ČTVERCE 95