Reference / výtvarná díla / plastiky / 2002

ZTRACENÝ PROFIL