Reference / výtvarná díla / plastiky / 2014

Transformace čtverce