Bydlení v beskydském podhůří.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

  Architektonická studie řeší nový obytný soubor ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jedná se celkem o 10 nových bytových domů, 21 rodinných soliterních domů a 15 řadových domů.
Tvarosloví jednotlivých objektů je kombinací sedlových, pultových a plochých střech. Cílem je za pomocí těchto základních tvarů, vytvořit v území rozmanitou, avšak architektonicky organizovanou
kompozici, která svou strukturou a měřítkem reaguje na okolní zástavbu. Návrh si klade za cíl, vytvořit syntézu tradičního pojetí architektury s architekturou soudobou.
Jednotlivé objekty jsou orientovány tak, aby maximálně z hlediska oslunění a výhledů využili potenciál místa. Ideální orientací směrem k jihu a k působivým panoramatům, jsou podřizovány i
jednotlivé vnitřní dispozice objektů. Orientace hřebenů střech taktéž splňuje nároky na osazení fotovoltaických panelů, čímž se fakticky splňuje v budoucnu rostoucí požadavek na využíván obnovitelných zdrojů energie.


KONTAKT

Ing. arch. Zdeněk BERÁNEK
Autorizovaný architekt  ČKA 04 461

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 775 94 77 76
e-mail: zdenek.beranek@beranekarchitekti.cz

Radmil BERÁNEK

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 602 55 38 45
e-mail: beranek.rb@seznam.cz

Ing. arch. Sandra BERÁNKOVÁ

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 736 76 00 28
e-mail: sandra.berankova@gmail.com