Rodinný dům ve svahu

- architektonická studie

- projekt ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

- projekt pro realizaci stavby

- architektonická studie interiéru

- projekt pro realizaci interiéru

- návrh a realizace atypického svítidla

- stavební dozor

- autorský dozor

- spolupráce při uvedení stavby do provozu


KONTAKT

Ing. arch. Zdeněk BERÁNEK
Autorizovaný architekt  ČKA 04 461

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 775 94 77 76
e-mail: zdenek.beranek@beranekarchitekti.cz

Radmil BERÁNEK

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 602 55 38 45
e-mail: beranek.rb@seznam.cz

Ing. arch. Sandra BERÁNKOVÁ

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 736 76 00 28
e-mail: sandra.berankova@gmail.com