O NÁS

Náš ateliér samostatně pracuje od roku
1990. Navázal na původní výhradně
výtvarnou činnost a rozšířil své působení
do oblasti architektury. Ve své praxi
klade důraz na výtvarnou složku
navrhovaných celků a jejich
komponentů, ale také současně jejich
praktičnost a funkci. Řeší zakázky v
širokém spektru možností od
jednoduchých obecných forem po
výrazně individualistická pojetí. Za
důležitý prvek považuje přímý kontakt
se zákazníkem, který má možnost ve
všech etapách vstupovat do procesu
návrhu nebo jeho realizace. Vysoký
stupeň počítačové vizualizace umožňuje
klientovi ve virtuálním prostředí pomocí
variant a jejich kombinací nalézat
budoucí podobu díla.


SLUŽBY

PROJEKCE:

 • rodinné domy
 • polyfunkční objekty
 • obytné celky
 • průmyslové objekty
 • interiéry

VÝKONOVÉ FÁZE:

 • architektonické studie
 • projekty k územnímu řízení
 • projekty ke stavebnímu povolení
 • projekty k provedení stavby
 • autorské dozory
 • stavební dozory

DODÁVKY INTERIÉRŮ :

 • rodinné domy
 • polyfunkční objekty
 • obytné celky
 • průmyslové objekty
 • interiéry

DESIGN:

 • návhrhy a výroba atypického nábytku
 • návhrhy a výroba atypických svítidel

KONTAKT

Ing. arch. Zdeněk BERÁNEK
Autorizovaný architekt  ČKA 04 461

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 775 94 77 76
e-mail: zdenek.beranek@beranekarchitekti.cz

Radmil BERÁNEK

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 602 55 38 45
e-mail: beranek.rb@seznam.cz

Ing. arch. Sandra BERÁNKOVÁ

Studentská 995
753 01 Hranice
mob.: +420 - 736 76 00 28
e-mail: sandra.berankova@gmail.com