Beránek architekti

Samostatně pracuje od roku 1990. Navázal na původní výhradně výtvarnou činnost a rozšířil své působení do oblasti architektury. Ve své praxi klade důraz na výtvarnou složku navrhovaných celků a jejich komponentů, ale také současnějejich praktičnost a funkci. Řeší zakázky vširokém spektru možností od jednoduchých obecných forem po výrazně individualistická pojetí. Za důležitý prvek považuje přímý kontakt se zákazníkem, který má možnost ve všech etapách vstupovat do procesu návrhu nebo jeho realizace. Vysoký stupeň počítačové vizualizace umožňuje klientovi ve virtuálním prostředí pomocí variant a jejich kombinací nalézat budoucí podobu díla.

BB form atelier s.r.o.

Navazuje na projekční činnost Beránek architekti.Zabývá se kompletními dodávkami interiéru, výrobou atypického nábytku,designových prvků ,svítidel a výtvarných děl.

Výrobní a administratibní budovy-ve výstavbě

VF2 STS - architektonická studie VF3 DUR - projekt k územnímu řízení včetně vyřízení VF4 DSP - projekt ke stavebnímu povolení včetně vyřízení

Administrativní a výrobní budova firmy Krok - ve výstavbě

VF2 STS - architektonická studie VF3 DUR - projekt k územnímu řízení včetně vyřízení VF4 DSP - projekt ke stavebnímu povolení včetně vyřízení

Pasivní rodinný dům v Hranicích-realizace

VF2 STS - architektonická studie VF3 DUR - projekt k územnímu řízení včetně vyřízení VF4 DSP - projekt ke stavebnímu povolení včetně vyřízení

Rodinný dům v Teplicích nad Bečvou-ve výstavbě

VF2 STS - architektonická studie VF3 DUR - projekt k územnímu řízení včetně vyřízení VF4 DSP - projekt ke stavebnímu povolení včetně vyřízení

LED svítidlo

Návrh, výroba a montáž. délka-4,5 m

Dům služeb a řemesel ve Starém Jičíně

Architektonická studie domu služeb a řemesel.

Obytný soubor Kamenec-rozpracováno

Architektonická studie obytného souboru Kamenec v rozpracovanosti. rozloha - 70 000 m2 - rodinné domy - byty pro sociálně slabé - dům s pečovatelskou službou - sportovní vyžití se zázemím